Es Dua ko mangnay say Allah k darbar main yeah kitni jaldi manzoor ki jati ha aur esko ek bar sun lanay ki kitni fazeelat ha es Chand minute ki video main dakhan

Join us on SocioON.com
www.socioon.com

Join us on SocioON.com